Antikvarisk medverkan

Vi är certifierade sakkunniga av kulturvärden och hjälper dig med samtliga moment i samband med Regionens eller Länsstyrelsens krav på antikvarisk medverkan som förundersökning, utlåtanden, konsekvensanalys, dokumentation samt åtgärdsprogram. Vi författar också domstolsyttranden för överklagan. Vi arbetar både inom Kulturmiljölagen vid byggnadsminnen samt inom Plan- och bygglagen vid ändringar. Sedan 2019 arbetar vi också med kyrkliga byggnadsminnen.

Efter 20 års erfarenhet av byggnadsvård, restaurering av äldre byggnader samt arkeologisk kompetens både på land och under vatten har vi gedigen antikvarisk kunskap rörande samtliga kulturmiljöer från detaljnivå till hela landskap. För dig ger det mervärden och trygghet.

Välkommen med din fundering kring våra antikvariska tjänster inom arkeologi och byggnadsvård på Gotland, vi har kostnadsfri rådgivning via mail och telefon.

Antikvarisk besiktning

Vi har också en enklare tjänst då byggnaden inte är byggnadsminnesmärkt eller ligger utom planlagt område. Kortfattat är det en förundersökning och byggnadsteknisk besiktning i miniatyr. Tjänsten riktas framförallt till kunder som skall renovera, köpt eller planerar köpa en byggnad.

Förutom skadestatus och byggnadstekniska åtgärdsförslag bedöms också vad som är kulturhistoriskt värdefullt och på vilket sätt det bör bevaras. Enkelt uttryckt en ”att göra lista” och en ”att INTE göra lista”! Fastighetsvärdet höjs och inget går oavsiktligt förlorat. Efter besiktningen (ca 2-3h) tillsammans med kund får man en enkel sammanställning i en PDF-rapport.

Fast pris under 200m2 utrymmen, hela ön: 4.000Kr ink. moms.

Fast pris över 200m2 utrymmen, hela ön: 7.000Kr ink. moms.