Antikvarisk medverkan

Vi är certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden och utför samtliga moment i samband med byggnadsnämndens (enl. Plan- & bygglagen) eller länsstyrelsens (enl. Kulturmiljölagen) krav på antikvarisk medverkan som kan vara byggnadsantikvariska förundersökningar,  konsekvensanalyser, dokumentation, vård- och underhållsprogram, yttranden samt inventeringar.

Efter 20 års erfarenhet av underhåll och restaurering av äldre byggnader samt en bred arkeologisk kompetens både på land och under vatten har vi en gedigen kunskap om kulturvård inom samtliga kulturmiljöer från detaljnivå till hela landskap. Det ger kunden stora mervärden och fördelar. Välkommen med dina funderingar om du önskar anlita oss!

Antikvarisk besiktning

Många kunder efterfrågar våran populära och enklare tjänst då byggnaden inte är byggnadsminnesmärkt eller ligger utom planlagt område. Vi utför antikvarisk byggnadsbesiktning. Man kan beskriva den som en byggnadsantikvarisk förundersökning och byggnadsteknisk okulärbesiktning rörande hela huset i miniformat. Tjänsten är främst riktad till kunder som skall renovera, köpt eller planerar köpa/sälja äldre byggnader (före ca. 1950).

Förutom rent byggnadstekniska åtgärdsförslag och skadestatus får du här även bedömning av vad som är av kulturhistoriskt värde och värt att bevara, på vilket sätt det bör göras och med vilka metoder. Enkelt uttryckt helt enkelt en ”att göra lista” och en ”att INTE göra lista”! Inget går oavsiktligt förlorat och fastighetsvärdet kan höjas istället för att riskeras sänkas. Resultatet sammanförs i en enkel PDF-rapport efter en besiktning tillsammans med kunden som tar ca 2-3h. Vi tillämpar fast prissättning/byggnad över hela Gotland!