Forskning & utveckling

Förutom prototyputveckling av arkeologisk utrustning för produktion har vi genom åren drivit flertal forskningsprojekt inom arkeologi. Projektet historisk arkeologi i Sollentuna sn, Uppland, pågick 1997-2000 och behandlade historiska gårdsmiljöers bebyggelseutveckling. Hamn & fiskelägesprojektet pågick 2008 – 2017 och behandlade högmedeltida lanthamnar och fiskelägens utveckling i tid och rum på Gotland. Bulverkshusen är nuvarande forskningsprojekt under uppstart och kommer problematisera byggnaderna på den tidigmedeltida fornlämningen Bulverket på norra Gotland, mitt ute i Tingstäde träsk på 2m. djup.

Publikationer i urval