Konsult- och kundstöd

Efter mer än 20 år med praktisk restaurering och underhåll av äldre bebyggelse samt 25 år inom kulturmiljövård, bistår vi nu enbart med konsultuppdrag som föreläsning, undervisning, besiktning och rådgivning.

Att restaurera byggnader kan vara komplext med tillståndssökningar, många yrkesgrupper och många svåra frågar att ta ställning till, både antikvariskt, tekniskt och byggnadsfysiskt. Vad är en antikvarisk förundersökning som byggnadsnämnden begär, kan min hantverkare verkligen isolera på korrekt sätt, hur gammal är spegeldörren och vad är det för skillnader på olika linoljefärgsfabrikat?

Med sakkunskap blir processen enklare och kostnadseffektivare men framförallt leder det till bra och hållbara resultat utan att kulturvärden oavsiktligt förloras. Vi har lång vana av antikvariska besiktningar och har arbetat med undervisning i allt från enklare praktiska kortkurser till teori på universitetsnivå. Kontakta oss så kräddarsyr vi konkret hjälp efter era behov.