Konsultation

Efter 20 år med restaureringar och underhåll av äldre byggnader bistår vi f.o.m. 2020 enbart med konsultuppdrag inom byggprojektledning, undervisning, rådgivning och kundstöd. Att restaurera byggnader kan många gånger bli en lång och komplex process med olika tillståndssökningar, många yrkesgrupper och många svåra frågar att ta ställning till. Vad är en antikvarisk förundersökning som byggnadsnämnden begär, kan min hantverkare verkligen byggnadsfysik som hen säger, får man riva planket mot grannen, hur gammal är spegeldörren och vad är det för skillnader på olika linoljefärgsfabrikat?

Med oss vid rodret blir processen både enklare och kostnadseffektivare men framförallt leder det till ett bra och långsiktigt hållbart resultat utan att några kulturvärden oavsiktligt går förlorade.