En av Gotlands mest mytomspunna fornlämningar!

Mitt i Tingstäde träsk på 2m. djup ligger den spännande tidigmedeltida fornlämningen Bulverket som idag består av tiotusentals furustockar nedsjunkna i träskets mjuka kalkbleke. Det översta uppstickande skiktet är fortfarande fullt synligt från vattenytan. Trots mer än 100 års forskning med många olika teorier, känner vi ännu inte till dess egentliga syfte.

Det vi vet är att det uppfördes kring året 1134 och övergavs kort därefter pga. att byggnadsverket började sjunka ner i den mjuka bottnen. Byggnationen bestod från början av en gigantisk kvadratisk 170 x 170m stor plattform på timmerkistor som skulle vila på sjöns botten. I plattformens mitt fanns en stor obebyggd skyddad vattenspegel. På plattformen stod många olika typer av byggnader byggda i stående och liggande skiftesverk samt timring. Hela byggnadsverket omgavs av en cirkulär tvåradig palissad av tusentals pålar, nerkörda i botten.

Fornlämningens fyra hörn är sommarhalvåret uppmärkta med bojer (2 röda i norr och 2 gula i söder, se karta nedan). Bojerna och skyltar om Bulverket på land (finansierade av Landsbygdsutvecklingsmedel och producerade/uppsatta av oss 2022) ägs av Tingstäde hembygdsförening som hyr ut en glasbottnad båt för att besöka platsen. Kontakt: 0722-24 05 41. Nedan finns karta, illustration, 3D-modell, film, artiklar, en avhandling och annat samlat kring Bulverket.

Bulverkshusen -ett nytt forskningsprojekt

Just nu (2022-2023) pågår uppstarten av ett nytt vetenskapligt forskningsprojekt kring Bulverket kallat Bulverkshusen. Projektet är ett samarbete mellan arkeologen och byggnadsantikvarien Peter d’Agnan och prof. Johan Rönnby vid det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS, Södertörns Högskola och problematiserar huskonstruktionerna på fornlämningen. Sedan sommaren 2022 pågår nya arkeologiska undersökningar som ett led i detta. Nedan finns material publicerat kring bakgrunden.

Publicerat material