CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

C.H.A.B Arkeologi & Byggnadsvård AB är ett antikvariskt kunskapsföretag på Gotland som erbjudit kvalitativa tjänster och produkter inom arkeologi och byggnadsvård sedan 1997. Företaget är länets enda privata aktör med båda kompetenserna.

Kunderna är bla. Länsstyrelser, exploatörer, markägare, pastorat, församlingar, Samfälligheten Gotlands Kyrkor, lärosäten, arkitekter, museer, arkeologiföretag och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Välkommen med din fundering kring våra tjänster inom arkeologi och byggnadsvård på Gotland, vi har kostnadsfri rådgivning via mail och telefon.

Vår resa

C.H.A.B (förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) grundades 1997 av Peter d’Agnan som ideell verksamhet i samband med räddningsundersökningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnadslämningar.

Efter studier i arkeologi, medeltidsarkeologi, traditionella hantverk och byggnadsvård arbetade han efter 2000 med både egna restaureringsuppdrag samt anställningar inom arkeologin.

Efter 2005 drevs verksamheten på heltid som enskild firma och i samband med att Peter blev cert. sakkunnig avseende kulturvärden 2015, blev företaget AB.

Sedan 2008 utför vi uppdrag inom uppdragsarkeologin. 2001-2021 utförde vi restaureringar inom byggnadsvården med specialinriktning på dekorationsmåleri och fönsterrestaurering.

2011-2021 var vi världens enda producent specialiserad på prototyputveckling och produktion av utrustning för undersökning och magasinering inom arkeologi- och museivärlden.

2015-2020 hade vi 1000m2 specialverkstäder för restaurering med trä- och metallverkstad, fönsterverkstad, måleri och glasmästeri. 2016-2021 drev företag Hemse byggnadsvårdshandel på Gotland.

2020-2021 deltog företaget i Riksantikvarieämbetets Kulturarvsinkubator med ett projekt inom kulturturism. Genom åren har vi totalt haft ett tjugotal anställda och praktikanter. Sedan 2022 arbetar Peter d’Agnan enbart som antikvarie på konsultbasis utan tillsvidareanställda.