CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

C.H.A.B Arkeologi & Byggnadsvård AB är ett antikvariskt kunskapsföretag verksamt på Gotland. Vi har erbjudit kvalitativa tjänster och produkter inom arkeologi och byggnadsvård sedan 1997. Kunderna är museer, arkeologiföretag, arkitekter, länsstyrelsen, kyrkan, lärosäten, exploatörer, markägare och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturmiljöer och äldre byggnader.

Historik

C.H.A.B (förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) grundades 1997 av Peter d’Agnan som ideell verksamhet i samband med räddningsundersökningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnadslämningar. Efter studier i arkeologi, medeltidsarkeologi, traditionella hantverk och byggnadsvård arbetade han efter 2000 med både egna restaureringsuppdrag samt anställningar inom arkeologin. Efter 2005 drevs verksamheten på heltid som enskild firma och i samband med att Peter blev cert. sakkunnig avseende kulturvärden 2015 blev företaget AB. Peter har författat flera hundra antikvariska rapporter, ett tiotal vetenskapliga samt ett par populärvetenskapliga artiklar.