CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

C.H.A.B Arkeologi & Byggnadsvård AB är ett antikvariskt kunskapsföretag på Gotland som erbjudit kvalitativa tjänster och produkter inom arkeologi och byggnadsvård sedan 1997. Företaget är länets enda privata aktör med båda kompetenserna.

Kunderna är bla. Länsstyrelser, exploatörer, markägare, pastorat, församlingar, Kyrkan, lärosäten, arkitekter, museer, arkeologiföretag och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Välkommen med din fundering kring våra antikvariska tjänster inom arkeologi och byggnadsvård på Gotland, vi har kostnadsfri rådgivning via mail och telefon.

Vår resa

C.H.A.B (förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) grundades 1997 av Peter d’Agnan i samband med räddningsundersökningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnadslämningar.

Efter studier i arkeologi, medeltidsarkeologi, byggnadsvård och traditionella hantverk, arbetade han efter 2000 med både egna restaureringsuppdrag samt anställningar inom arkeologin. I samband med att Peter blev sakkunnig avseende kulturvärden 2015, övergick  företaget i bolagsform.

Sedan 2008 har vi arbetat med uppdragsarkeologi. 2000-2021 utförde vi restaureringar inom byggnadsvården med specialisering på dekorationsmåleri och fönsterrestaurering. 2011-2021 var företaget världens enda specialiserade producent inom prototyputveckling och produktion av utrustning för arkeologi- och museivärlden.

2015-2021 drev vi 1000m2 specialverkstäder med trä- och metallverkstad, fönsterverkstad, måleri och glasmästeri samt Hemse byggnadsvårdshandel i företagets fastighet på södra Gotland. Fastigheten avyttrades 2021 ihop med fyra verksamheter för att möjliggöra forskning kring fornlämningen Bulverket.

Sedan 2023 arbetar vi enbart med antikvarisk medverkan samt uppdragsarkeologi i mycket begränsad omfattning då Peter doktorerar med det vetenskapliga forskningsprojektet Bulverkshusen vid Lunds Universitet.

Genom åren har vi totalt haft ett tjugotal anställda och lika många universitetspraktikanter.