CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

C.H.A.B Arkeologi & Byggnadsvård AB är ett antikvariskt kunskapsföretag på Gotland, som erbjudit kvalitativa tjänster och produkter inom arkeologi och byggnadsvård sedan 1997. Företaget är Gotlands enda privata aktör med båda kompetenserna.

Kunderna är exploatörer, markägare, länsstyrelsen, kyrkan, lärosäten, arkitekter, museer, arkeologiföretag och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturmiljöer och byggnader.

Välkommen med dina funderingar kring våra tjänster inom arkeologi och antikvarisk medverkan på Gotland, vi har kostnadsfri rådgivning via mail och telefon.

Vår resa

C.H.A.B (förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) grundades 1997 av Peter d’Agnan som ideell verksamhet i samband med räddningsundersökningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnadslämningar.

Efter studier i arkeologi, medeltidsarkeologi, traditionella hantverk och byggnadsvård arbetade han efter 2000 med både egna restaureringsuppdrag samt anställningar inom arkeologin.

Efter 2005 drevs verksamheten på heltid som enskild firma och i samband med att Peter blev cert. sakkunnig avseende kulturvärden 2015, blev företaget AB. Sedan 2008 utför vi antikvarisk medverkan inom uppdragsarkeologin. 2001-2021 utförde företaget restaureringar av äldre bebyggelse med specialinriktningarna dekorationsmåleri och fönsterrestaurering.

2011-2021 var vi världens enda producent specialiserad på prototyputveckling och produktion av utrustning för undersökning och magasinering inom arkeologi- och museivärlden.

2015-2020 hade vi 1000m2 specialverkstäder för restaurering med trä- och metallverkstad, fönsterverkstad, måleri och glasmästeri. 2016-2021 drev företag Hemse byggnadsvårdshandel på Gotland.