Verkstäder

På baksidan av vår byggnadsvårdshandel på Storgatan 33 i Hemse har vi stora industrilokaler med verkstäder. Här kan vi i princip restaurera, kopiera eller nytillverka alla byggnadsdelar till ditt hus. Här tillverkas också våra arkeologiprodukter.