Restaurering & verkstäder

Efter 20 år med restaurering och underhåll av äldre byggnader går vi nu enbart över till konsultuppdrag inom byggprojektledning samt uthyrning av våra specialiserade verkstäder i samband med undervisning (metall, snickeri, fönster, måleri, glasmästeri och föreläsningslokal). Vi har lång erfarenhet av att anordna utbildningar inom arkeologi och byggnadsvård med allt från enklare endagskurser i egen regi till skräddarsydda universitetskurser. Se mer under rubriken kurser.