Restaurering

Sedan 2005 utför vi all form av restaurering och underhåll på äldre byggnader, både in- och utvändigt. Vår specialisering är måleri. Hantverken utförs med traditionella metoder och material som är självklara val för ett byggnadsvårdsföretag. Önskar du se exempel på vår noggrannhet i arbetet finns ett representativt dekorationsmåleri i ankomsthallen på Visby flygplats, öppen alla dagar från morgon till kväll.