Kurser

I våra specialanpassade lokaler på Hemse erbjuder vi kurser inom våra kompetensområden. Kursledare är oftast antikvarie Peter d’Agnan, sakkunnig avseende kulturvärden, arkeolog, byggnadshantverkare samt examinerad byggnadsantikvarie sedan 2001. Han har lång erfarenhet vad gäller att hålla kurser, föreläsa och har handlett många studenter och praktikanter genom åren.

Utöver våra ordinarie kurser tar vi även in externa kursledare. Aktuella kurser just nu finner du nedan.