Kurser

I våra lokaler på Hemse erbjuder vi kurser inom våra kompetensområden. Kursledare är antikvarie Peter d’Agnan, sakkunnig avseende kulturvärden, byggnadshantverkare samt examinerad byggnadsantikvarie sedan 2001. Han har lång erfarenhet vad gäller att hålla kurser och har handlett flertal studenter inom byggnadsvården. Peter har renoverat fönster professionellt sedan 2005 och arbetat med traditionellt måleri sedan 1997.

Just nu erbjuder vi kurser i linoljefärg samt fönsterrenovering. Mer info, datum och anmälan finns som PDF nedan.