Antikvarisk medverkan

Vi har certifierad sakkunnig avseende kulturvärden. Det innebär att vi kan utföra olika moment i samband med Byggnadsnämndens (enl. Plan- & bygglagen) eller Länsstyrelsens (enl. Kulturmiljölagen) krav på antikvarisk medverkan som kan vara byggnadsantikvarisk förundersökning, kontroll, åtgärds- och underhållsplaner samt yttranden.

Antikvarisk besiktning

Många kunder efterfrågar en enklare tjänst då byggnaden inte är byggnadsminnesmärkt eller ligger inom planlagt område. Vi utför antikvarisk byggnadsbesiktning. Man kan beskriva den som en byggnadsantikvarisk förundersökning samt byggnadsteknisk okulärbesiktning rörande hela huset i miniformat. Tjänsten är främst riktad till kunder som skall renovera, köpt eller planerar köpa/sälja äldre byggnader (före ca. 1950).

Förutom rent byggnadstekniska åtgärdsförslag och skadestatus får du här även bedömning av vad som är kulturhistoriskt intressant och värt att bevara, på vilket sätt det bör göras och med vilka metoder. Inget går oavsiktligt förlorat och värdet kan höjas istället för att riskeras sänkas. Resultatet sammanförs i en enkel PDF-rapport efter en besiktning tillsammans med kunden som tar ca 2-4h. Vi tillämpar fast prissättning/byggnad på hela ön!