CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB grundat 1997 är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen med bas på Gotland (CHAB är förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård).

Vi erbjuder tjänster och produkter inom områdena arkeologi och byggnadsvård, privat som offentligt. Kunderna är museer, arkeologiföretag, arkitekter, länsstyrelsen, kyrkan, universitet, exploatörer, markägare och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturmiljöer och äldre byggnader. Välkommen med din förfrågan!

Antikvarie
Peter d’Agnan, VD

Sakkunnig kulturvärden