Centrum för Historisk Arkeologi och Byggnadsvård

C.H.A.B Arkeologi & Byggnadsvård AB (CHAB är en förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) grundat 1997 är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen verksamt på Gotland. Vi erbjuder tjänster och produkter inom områdena arkeologi och byggnadsvård, privat som offentligt. Kunderna är kulturmiljöinstitutioner, exploatörer och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av äldre byggnader.

Styrkan i arbetssättet är kompetens och småskalighet som gör att vi kan arbeta nära kunden. Företagsambitionen är att bevara, levandegöra och utveckla vårt kulturarv för framtidens generationer.

VD Antikvarie
Peter d’Agnan