Centrum för Historisk Arkeologi och Byggnadsvård

C.H.A.B Arkeologi & Byggnadsvård AB (CHAB är en förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) grundat 1997 är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen verksamt på Gotland. Vi erbjuder tjänster och produkter inom områdena arkeologi och byggnadsvård, privat som offentligt. Kunderna är kulturmiljöinstitutioner, exploatörer och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturmiljöer och äldre byggnader.

Styrkan i arbetssättet är kompetens och småskalighet som gör att vi kan arbeta nära kunden. Företagsambitionen är att bevara, levandegöra och utveckla vårt kulturarv för framtidens generationer.

VD Antikvarie
Peter d’Agnan