Om oss

C.H.A.B (Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen verksamt på Gotland. Vi erbjuder produkter och tjänster inom områdena arkeologi och byggnadsvård, privat så som offentligt. Kunderna är kulturmiljöinstitutioner, exploatörer och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av äldre byggnader.

Styrkan i arbetssättet är kompetens och småskalighet som gör att man kan arbeta nära kunden. Företagsambitionen är att bevara, levandegöra och utveckla vårat kulturarv för framtidens generationer.

Historik

C.H.A.B grundades 1997 av Peter d'Agnan som ideell verksamhet i samband med räddningsundersökningar av kulturhistoriska lämningar och byggnader. Sedan 2006 drivs C.H.A.B som företag. 2016 ombildades firman till aktiebolag samtidigt som fastigheten i Hemse på Storgatan 33 förvärvades för att bli verkstadslokaler och byggnadsvårdshandel.

Peter är examinerad arkeolog och byggnadsantikvarie från Högskolan på Gotland 2001. Han har arbetat med måleri sedan 1995, arkeologi sedan 1996 och byggnadsvård sedan 2002. Tidigare arbetsplatser var en Färgtemabutik, Högskolan på Gotland, Gotlands Museum samt flera arkeologiska företag på Irland.

Peter är certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, engagerad i Nätverket för Byggnadsvård på Gotland och har publicerat flertalet vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom arkeologi. Han leder sedan 2008 forskningsprojektet "Hamn- och fiskelägesprojektet".

Antikvarie Peter d'Agnan, VD