CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB (CHAB är ursprungligen förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård) grundat 1997 är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen med bas på Gotland.

Vi erbjuder tjänster och produkter inom områdena arkeologi och byggnadsvård, privat som offentligt. Kunderna är museer, arkeologiföretag, arkitekter, länsstyrelsen, kyrkan, universitet, exploatörer, markägare och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturmiljöer och äldre byggnader.

Antikvarie
Peter d’Agnan, VD

Sakkunnig kulturvärden