CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

C.H.A.B Arkeologi & Byggnadsvård AB är ett antikvariskt kunskapsföretag inom kulturvård på Gotland. Vi erbjuder tjänster och produkter inom arkeologi och byggnadsvård, privat som offentligt. Kunderna är museer, arkeologiföretag, arkitekter, länsstyrelsen, kyrkan, lärosäten, exploatörer, markägare och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av kulturmiljöer och äldre byggnader.

Historik

C.H.A.B är en förkortning för Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård och grundades av Peter d’Agnan 1997 som ideell verksamhet i samband med räddningsundersökningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnadslämningar. Efter studier i arkeologi, medeltidsarkeologi, traditionella hantverk och byggnadsvård arbetade antikvarie d’Agnan efter 2000 med både egna restaureringsuppdrag samt anställningar inom arkeologin. Efter 2005 drevs verksamheten på heltid som enskild firma och i samband med att Peter blev cert. sakkunnig avseende kulturvärden 2015, bildades bolaget CHAB -Arkeologi & Byggnadsvård AB.

Antikvarie
Peter d’Agnan, VD

Sakkunnig kulturvärden